LSTN

AKOMÁNSKY adj.

1+2 Ia Akománsky pasienok pole Tvrdošovce NZ
3 Z MN Okomáň (osada, časť Šurian NZ) + -sk-y.
Va