LSTN

AGÁT23 m. // AGÁČ18 m. [-Č, -C, -Š]

1 I a Agáč4, Agát2, Agáty5; Vysoké agáty; Agáč za mlynom b Pri agáte2, U agáta, (V) agáte; Do agáčov, Do agátov, Ku agáčom2, Medzi agátmi, Nad Agáčom, Nad agátmi, Pod agáčmi2, Pod agátmi4, Pri agáčoch5, Pri agátoch3; Pod hustými agátmi; Do agáčov koncoma Stoky od agáča
2 a pole7, les4, lúka, miesto b pole23, lúka3, les2, pasienok ♦ a pole
3 Zo subst. agát, agáč. TN označujú miesta s výskytom stromu al. kra z rodu agát (Robinia), obyč. agát biely (Robinia pseudoacacia) (Valentová, 2013). V Košickej Polianke a v Nováčanoch KE v podobe s c namiesto t, č (Gu agacom). V Hrachove RS v podobe so š namiesto t, č (Agáš). V Uníne SI pole s TN U agáta má variantné názvy Dielce u hradskej, U výhona. Vo Varíne ZA názov lesa v podobe Agate s elidovanou predložkou v, variantný názvov je Agáty. V Úľanoch nad Žitavou NZ Agáč, Agáč za mlynom môžu byť variantné názvy jedného poľa. N pl. -e (Agate) v Ratkovskom Bystrom RA, G sg. (Do agáčó koncom) v Gemerských Tepliciach RA, I sg. -on (Nad agašon) v Hrachove RS, I pl. -i (Pod agáči) v Zvolenskej Slatine ZV, -y (Pod hustíma agáti) s nár. variantným TN Pod hustíma agátiki v Cíferi TT, -ami (Medzi agátami) v Sečovskej Polianke VT, -oma (Pod agátoma) vo Vysokej nad Uhrom MI a v Giraltovciach VT. • Csl. výskyt, hlavne v juž. oblastiach.
Va