LSTN

AĎAGAŠ4 m.

1+2 I a Aďagaš vinica Chrámec RS, Aďagaš pole Drienov PO, Aďagaš pole Fintice PO, Aďagaše pole Fintice PO
3 Z maď. adj. agyagos "hlinistý". Vo Finticiach PO sú variantné TN toho istého poľa Aďagaš, Aďagaše.
Va