LSTN

ALABASTROVÝ adj.

1+2 Ia Alabastrová jaskyňa jaskyňa, priepasť Vysoké Tatry PP
3 Zo subst. alabaster + -ov-ý. Podľa minerálu alabaster (jemnozrnný sádrovec), kt. sa nachádza v jaskyni. V minulosti jaskyňu nazývali aj Dračia diera (Lackovič, 2011).
Va