LSTN

ALÁČ2 m.

1+2 IIIa Aláčovie lúka miesto Polichno LC b Na Aláčovie lúku lúka Polichno LC
3 Z OM (P) Aláč. Kolekt. poses. adj. so suf. -oj-e (Aláčoje lúka, Na Aláčoje lúku).
Va