LSTN

ALAJAR2 m.

1+2 III a Alajarov pole Nižný Žipov TV, Alajarov pole Zemplínska Nová Ves TV (Úpor)
3 Pravdep. z OM Alajar, resp. azda vplyvom maď. zdeformované OM Olejár al. subst. olejár. Môže ísť o názov jedného poľa, ktoré sa nachádza v katastrálnych územiach obidvoch obcí.
Va