LSTN

ALBÁNIA f.

1+2 I a Albánia pole Kalinovo PT (Hrabovo)
3 Z choronyma Albánia "Albánsko". Mohlo ísť o slnečné al. suché, príp. vzdialené pole.
Va