LSTN

ALBERTSKÝ m.

1+2 I a Albertské pole Želiezovce LV
3 Z názvu hospodárskeho dvora Albert (< OM Albert) + -sk-ý. Pole pravdep. patrilo k hospodárskemu dvoru Albert, kt. mohol byť pomenovaný podľa majiteľa. Názov bol zrejme št. ako Albertianske.
Va