LSTN

ALBERTKA2 f.

1+2 I a Albertka lúka Pukanec LV III a Albertkino pole, výš. kóta Lastovce TV
3 Z OM Albert + -k-a. Albertkino je št. názov poľa a výš. kóty Alber(t)čino s alternáciou k/č.
Va