LSTN

ADÁSKOVIA plt.

1+2 I b U Adáskov pole Brestovec MY
3 Z rodinného mena Adáskovia (< P Adásek z K Adam + -ov-ia). Rodina bývala pri poli.
Va