LSTN

ADÁSEK plt.

1+2 I b U Adáskovcov pole Brestovec MY
3 Z rodinného mena od P Adásek (< K Adam), nár. U Adáskov.
Va