LSTN

ALMÁŠSKY6 adj.

1 I a AlmášskaAlmášska priepasť, Almášsky Roháč2, Almášska lúka; Almášske lúky
2 a lúka ♦ a vrch2, les, lúka, miesto, výš. kóta
3 Z druhej časti MN Dolný Almáš a Horný Almáš (< maď. subst. almás "jabloňový"; KRs, KRk, s. 154) + -sk-y. Dnes sú to miestne časti obce Jabloňovce LV. Objekty pravdep. patrili do katastra tejto obce alebo sa nachádzajú v jej okolí.
Va