LSTN

ALODIÁLNY adj.

1+2 Ia Alodiálne grunty pole Belá-Dulice MT
3 Z pôv. lat. subst. alóda, alódia "(v stredoveku) plne slobodný, predovšetkým šľachtický majetok (na rozdiel od lénneho)" (SCS, s. 52) + -ál-n-y.
Va