LSTN

ALMÁŠ6 m. // OLMÁŠ m.

1 I a Almáš3, Olmáš; Dolný Almáš III a AlmášovAlmášova dolina
2 a pole5, lúka2 ♦ a pole
3 Z maď. adj. almás vo význame "jabloňový" (KRs, KRk, s. 154). Názov poľa Dolný Almaš v Jabloňovciach LV podľa MN Dolný Almáš, dnes časť obce Jabloňovce NO. TN Almášov, Almášova dolina z OM Almáši al. ide o archaickú podobu adj. almášov = almášový, "jabloňový", resp. adj. almášový (Almášová dolina) vo Veľkej Lesnej SL. V Chmeľove PO v podobách Almáš, Olmáš.
Va