LSTN

ALEJA32 f. // ALIJA13 f. [ALI(J)A] // ALEJ16 f.

1 I a Alej3, Aleja, Alija4; Alije; Horná aleja, Dlhá/Krátka/Široká2 alija, Prvá alej, Krížna aleja, Obrázková alej, Čerešňová alej, Čerešňová alija, Gaštanová alej, Gaštanová/Hrušková aleja, Jabloňová alej, Agátová alej, Agátová/Brezová aleja, Malinová alej, Malinová aleja, Orechová alija, Brestovská aleja, Kútska alej, Kútska aleja, Plavecká alej, Plavecká aleja, Podpláštska alej, Podpláštska aleja, Šrankovná aleja, Grófska alej, Mäsiarska aleja, Poštmajstrova alej, Padenkovie alija, Višňákova aleja; Krížne aleje; Alej za kaštieľom, Druhá čerešinková aleja, Prvá čerešinková aleja, Za alejou od Halmeša b Na aliji, Nad alejou, Pri aleji3, Za alejou3; Medzi alejami2; Pri hruškovej aleji, Za čerešňovou/hruškovou alejoua Noviny pod alejou
2 a miesto24, pole12, les8, výš. kóta4, lúka2, vrch b výš. kóta7, pole6, miesto ♦ a pole
3 Zo subst. aleja, alija, alej. TN označujú objekty, v kt. sa nachádza cesta al. chodník lemovaný stromoradím, al. rad stromov. Pri predložkových TN v ich blízkosti. Druhovým označením miesto sú značené cesty, chodníky al. ich časti, kt. lemujú stromy, ale aj samotné aleje, príp. len určité miesto v teréne so stromoradím. V Hornom Dubovom TT N pl. v tvare Alie. V Chudej Lehote BN je št. TN poľa Aleja s variantnými TN Alia, Priehon, Olejka. V Hájskom SA sú variantné TN poľa v nár. podobe Ália, Alej za kašťieľom, Za kašťieľom, Za kašťieľom staré hoštáki. V Záhorí (vojenský závod) MA cesta má TN Plavecká aleja i Alej, miesto Podpláštska aleja i Podpláštska alej. I. sg. (Novini pod alejú) v Stupave MA. Subst. alija, alia v TN sú št. na aleja. • Väčšie zoskupenie v jzsl. a tek. oblasti, inde ojedinelý výskyt.
Va