LSTN

ÁKOŠ2 m. [Á-, A-] // OKOŠ2 m. [-OŠ, -ÓŠ]

1+2 I a Ákoš miesto Vráble NR, Ákoš pole Ivanka pri Nitre NR, Okoš miesto Mojmírovce NR, Okoš pole Ivanka pri Nitre NR
3 Z maď. OM Ákoš al. z maď. adj. akós (< pôv. slovan. akó vo význame "objemová miera 41,97 až 58,6 litrov" + maď. adj. suf. -os), ktoré označuje starú mierku objemu, al. z maď. verba akóz "určovať objem suda, resp. tekutiny nachádzajúcej sa v sude" (MÉK1, s. 18). Pole v Ivanke pri Nitre NR má št. TN Okoš, variantné názvy sú Okóš, Akoš, Na Urmínskom.
Va