LSTN

AGÁTINA11 f. [-TI-, -CI-] // AGÁČINA63 f. [A-, HA-]

1 I a Agáčina44, Agátina7; Agáčiny3; Tesárska agáčina, Plaťovská agáčina, Plaťovská agátina; Balatomské Agáčiny; Agáčina nad Veselou, Agáčina nad záhradami, Agáčina nad záhradou, Agáčina pod Poliačkou b Nad agáčinou, Nad agátinou, Pod agáčinou, Pri agáčine, Pri agátine, V agátine, Za agáčinou; Medzi agáčinami, Medzi Agáčinami; Nad Tkáčovou agáčinoua Závrt v Agáčinách; Kopále pri agáčine
2 a les37, pole14, miesto6, lúka5, pasienok3, výš. kóta2 b pole4, miesto3, pasienok2, les ♦ a miesto, pole
3 Zo subst. agátina, agáčina (< subst. agát, agáč + -in-a) "agátový les, porast". V Lovčici-Trubíne ZH nár. Hagačina, s asibilovaným c (< ť) v Kališti SK, v Kvakovciach VT (Agacina), v Sedliskách VT (U agaciňe) a v Malej Domaši VT (Pri agaciňe). V Šišove BN variantný názov Agátčina (pravdep. chybný zápis na mape). • Väčšie zoskupenie v nitr., tek. a jstrsl. oblasti.
Va