LSTN

ALEJOVÝ2 adj.

1+2 Ia Alejové hony pole Bratislava-Podunajské Biskupice BA, Alejové hony pole Bratislava-Ružinov BA
3 Zo subst. aleja, alej + -ov-ý. Pravdep. ide o TN viacerých polí, kt. sa nachádzali v obidvoch bratislavských častiach. Okolo nich boli čerešňové aleje.
Va