LSTN

ALEX2 m.

1+2 III a Alexov miesto Krušetnica NO ♦ Alexov Gacov Baran chotár Horná Mariková PB
3 Z OM Alex (dom. podoba K Alexander).
Va