LSTN

ALEXANDER2 m.

1+2 IIIa Alexandrova stráň svah, výš. kóta Janice RS, Alexandrov dvor pole Báb NR
3 Z OM Alexander.
Va