LSTN

ALEXANDRIA f.

1+2 I a Alexandria lúka Helcmanovce GL
3 Z názvu prístavného mesta v sev. Egypte Alexandria. Mohlo ísť o slnečnú al. suchú, príp. vzdialenú lúku. TN mohol vzniknúť aj na základe analógie z OM Alexander.
Va