LSTN

AĽKA f.

1+2 I b Za Aľkou pole Nižný Hrabovec VT
3 Pravdep. z OM Aľa, Ala (dom. podoba K Albín) al. Alo (dom. podoba K Alexander) + -k-a, resp. z OM Aľka. I sg. -u (Za Aľku).
Va