LSTN

ALKUŠ m.

1+2 I b U Alkušu pole Borinka MA
3 Z maď. OM Alkus. Predložkový TN pravdep. označuje polia pri hospodárskom dvore so št. názvom Alkušov mlyn al. pri mlyne Alkusov mlyn (LE).
Va