LSTN

ÁLOMAŠ2 m.

1+2 I a Álomaš pole Šaľa SA b Pod Álomášom miesto Rochovce RV
3 Z maď. subst. állomás "stanica".
Va