LSTN

AGAČIAREŇ2 f. // AGAČÁREŇ2 f.

1+2 I a Agačiareň les Neverice ZM; Borodova agačáreň les Pata GA, Forgáčova agačiareň les Neverice ZM, Plaťovská agačáreň pole Čechy NZ
3 Zo subst. agačiareň, agačáreň (< subst. agáč + -iar-eň/-ár-eň) "miesto, kde rastú agáty, agátový porast". V Nevericiach ZM Agačiareň a Forgáčova agačiareň sú pravdep. variantné názvy toho istého lesa.
Va