LSTN

AGAČIARŇA f. // AGAČÁRŇA6 f. [-ŇA, -NA]

1 I a A-čárňa6, A-čiarňa
2 a les4, miesto2, vinica, vrch, výš. kóta
3 Zo subst. agačiarňa, agačárňa (< subst. agáč + -iar-ň-a, -ár-ň-a) "miesto, kde rastú agáty, agátový porast". V Hájskom SA a v Šintave GA nár. Agačárna. Št. je len názov vinice a výš. kóty Agačárňa v Šali SA.
Va