LSTN

AGÁTOVÝ12 adj. // AGÁČOVÝ3 adj.

1 I a Agátová2, AgátovýAgáčový jarok, Agátová debra, Agátový háj2/hájik/jarok/remízok/vrch, Agáčová cesta, Agátová alej/aleja b Pri agáčovej ceste
2 a pole3 ♦ a pole4, miesto3, les2, pasienok, vrch, výš. kóta b pole
3 Z adj. agátový, agáčový (< subst. agát, agáč + -ov-ý). V lokalitách sa nachádza porast agátu.
Va