LSTN

AGÁTIK6 m. [-T-, -C-] // AGÁČIK2 m. [-Č-, -Š-]

1 I a Agáčik; Agátiky2 b Pri agátiku; Kolo agátikov, Pri agáčikoch, Pri agátikoch; Pod hustými agátikmi
2 a les, miesto, pasienok b pole2, les, miesto, svah
3 Zo subst. dem. agátik, agáčik (< subst. agát, agáč + -ik), p. aj AGÁTKA // AGÁČKA. TN pomenúvajú objekty s agátovým lesom, porastom. S asibilovaným c (< ť) v Sabinove SB a v Zemplínskej Novej Vsi VT (Agaciki), v Malých Ozorovciach VT (Pri agaciku), v Gyňove KE (Pri agacikoch), v Tibave SO (Kolo agacikou), so zmenou č > š (Agašik) v Rovnom RS. L pl. -ách (Pri agáčikách) v Hronských Kľačanoch LV, I pl. -y (Pod hustíma agáťiki) s variantným TN Pod hustými agátmi (Pod hustíma agátmi) v Cíferi TT.
Va