LSTN

AGÁTNICA f. // AGÁČNICA f.

1+2 I a Agáčnica les Dulovce KN, Agátnica les Zemplín TV
3 Zo subst. agátnica, agáčnica (< subst. agát, agáč + -ni-c-a) "miesto, kde rastú agáty, agátový porast".
Va