LSTN

AGÁTČINA f.

1+2 I a Agátčina pole Šišov BN
3 Zo subst. agátčina (agát + -č-in-a) "agátový porast, miesto, kde rastú agáty". Variantný názov Agátina.
Va