LSTN

AGÁTINEC m. [-C-]

1+2 I a Agátince les Pečeňady PN
3 Zo subst. agátinec (< agát + -in-ec) "miesto, kde rastú agáty, agátový porast". S asibilovaným c (< t) Agácince.
Va