LSTN

ADAMKO5 m. // ADÁMKO2 m.

1 III a Adamkov2, Adámkov, Adamková2, AdámkováAdamkova mláka
2 a lúka3, pole3, les2, miesto, vrch, výš. kóta ♦ a les
3 Z OM Adamko (< K Adam + -k-o). Št. TN lesa v Hornej Maríkovej PB je Adamkov, variantný TN je Adámkov podľa P pôvodného majiteľa Adámka a Pagaňov. V Trenčíne TN Adamkova i Adámkova podľa OM Adam, resp. hypok. podoby Adamko človeka, kt. mal v panskom hájiku postavenú hájovňu. Vrch Adamkov v Javorníkoch sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Horná Mariková PB a Papradno PB.
Va