LSTN

ADAMKOVSKÝ adj. // ADÁMKOVSKÝ adj.

1+2 I a Adamkovská pole Svederník ZA ♦ Adámkovské hony pole Nesluša KM
3 Z P Adamko al. Adámek (< K Adam + -k-o al. -ek) + -ov-sk-ý. V Nesluši KM podľa P Adámek.
Va