LSTN

ALÓDIA f. // ALÓDIUM m.

1+2 I a Alódia lúka, pole Hnúšťa RS, Alódium lúka Hnúšťa RS (Likier)
3 Z pôv. lat. subst. alód, alódium "(v stredoveku) plne slobodný, predovšetkým šľachtický majetok (na rozdiel od lénneho)" (SCS, s. 52).
Va