LSTN

ALBRECHTKA f.

1+2 I a Albrechtka miesto Liptovská Sielnica LM
3 Z OM Albrecht + -k-a. TN označuje jarok, môže ísť o miesto s priekopou, úžľabinou, kanálom al. o názov menšieho potoka al. kanála na odvádzanie vody.
Va