LSTN

ALŠA f.

1+2 I a Alša pole Husiná RS
3 Mohlo vzniknúť z nár. subst. olša vo význame "jelša lepkavá (Alnus glutinosa)". Zmena zač. o > a vplyvom maď.
Va