LSTN

AXIE n.

1+2 I b Za Axím lúka, pole Vysoká pri Morave MA
3 Z názvu vodného toku Axie s neznámym pôvodom. Môže ísť o nem. zápis zloženého názvu s druhou časťou See "jazero", z nem. subst. Akazi/e "agát, akácia", z nem. subst. Akzise "zárez, rováš", príp. z OM Alex, Alexander (HM, s. 61). Predložkový TN označuje objekty za týmto zaniknutým vodným tokom. Zápis Za Aximovým vzniklol nepochopením predložkového TN v tvare I sg. Za Axím. Nár. tvar v A sg. s dynamickým významom na (Za Axí).
Va