LSTN

AXSKÝ adj.

1+2 Ib Za Axskými vŕškami miesto Vysoká pri Morave MA
3 Z názvu zaniknutého vodného toku Axie + -sk-ý. Môže ísť o nem. zápis zloženého názvu s druhou časťou See "jazero", z nem. subst. Akazi/e "agát, akácia", z nem. subst. Akzise "zárez, rováš", príp. z OM Alex, Alexander (bližšie HM, s. 61). Predložkový názov v A pl. s dynamickým významom v nár. podobe Za Axké vrški.
Va