LSTN

ALÁŠ2 m.

1+2 I a Aláše pole Mirkovce PO, Od aláša pole Mirkovce PO
3 Z nár. subst. aláš (< maď. állás "miesto, kde sa dočasne pasie dobytok") "priestranné stavisko pri furmanskej krčme slúžiace záprahu a pohoničovi ako útulok" (SSN1, s. 61). G sg. -e (Od alaše).
Va