LSTN

ALOKNA f.

1+2 I a Alokna výš. kóta Bretka RV
3 Neznámy pôvod.
Va