LSTN

ALPEŠ f.

1+2 I a Tlstá Alpeš vrch Liptovská Lúžna RK
3 Mohlo sa utvoriť zo subst. alpa "vysoká hora, horský pasienok" (MĽ, 1974, s. 6), resp. z názvu najvyššieho horského systému v Európe Alpy (< predkeltské slovo, asi z ligurského základu alp "výšina"; názov sa od Románov dostal ku Germánom a k Slovanom a prenášal sa aj na iné pohoria; LKH, s. 22 – 23) + -eš.
Va