LSTN

ALTOVSKÝ adj.

1+2 I a Altovská lúka Hodruša-Hámre ZC (Banská Hodruša)
3 Z OM Alt (< nem. adj. Alt "starý") + -ov-sk-ý al. z názvu samoty Altovská, ku kt. mohla lúka patriť.
Va