LSTN

ALUŠOVSKÝ m.

1+2 I a Alušovská pole Lubina NM
3 Z OM Aluš + -ov-sk-ý.
Va