LSTN

ALŽBETINSKÝ2 adj.

1+2 I a Alžbetinské pole Štvrtok na Ostrove DS ♦ Alžbetinský chotár pole Miloslavov SC
3 Z prvej časti MN Alžbetin Dvor (dnes časť obce Miloslavov SC) + -sk-ý. Pole Alžbetinský chotár malo staršie názvy Alžbetin dvor, Alžbetinské lány.
Va