LSTN

ALŽA f.

1+2 III a Alžina miesto Šumiac BR
3 TN mohol vzniknúť z OM Alža (možno dom. podoba K Alžbeta). TN pomenúva miesto, kde bol vyrúbaný les, rúbanisko s mladým porastom, bán.
Va