LSTN

AMÁLIA4 f.

1+2 I a Amália pole Zemianska Olča KN, Amália baňa, lúka, pasienok Štiavnické Bane BS IIIa Amáliina šachta baňa Štiavnické Bane BS, Amáliin vrch vrch Vyhne ZH
3 Z K Amália. Baňa (šachta) v Štiavnických Baniach BS má variantné názvy Amália, Amáliina šachta.
Va