LSTN

AMBRIŠKA f.

1+2 I a Ambriška dolina, les, pole Čierny Brod GA
3 Z OM Ambriš (< dom. podoba Ambro K Ambróz + -iš) + -k-a.
Va