LSTN

AMBRO3 m.

1+2 IIIa Ambrov lažtek les Kvakovce VT b Ambrove vŕšky vrch, výš. kóta Prievaly SE; Pri Ambrovom lažteku les Kvakovce VT
3 Z OM Ambro (dom. podoba K Ambróz). L sg. -im (Pri Ambrovim laščiku) v Kvakovciach VT.
Va