LSTN

AMBRÓZI2 m.

1+2 IIa Ambróziho lúka les, lúka Močiar BS, Ambróziho kaštieľ les Vieska nad Žitavou ZM
3 Z P Ambrózi (< K Ambróz + -i). Názov lesa vo Vieske nad Žitavou ZM je podľa grófa, kt. dal postaviť kaštieľ s parkom. Variantný názov lesa je Horný háj.
Va