LSTN

AMBRUŠOVSKÝ adj.

1+2 I a Ambrušovská pole Mníchova Lehota TN
3 Z OM Ambruš (dom. podoba K Ambróz) + -ov-sk-ý.
Va