LSTN

AMERICKÝ adj.

1+2 Ia Americké pole pole Liptovský Mikuláš LM (Sliače)
3 Z choronyma Amerika (názov kontinentu al. skrátený názvov Spojených štátov amerických) + -(s)k-ý. Podľa nových majiteľov, ktorí sa vrátili z Ameriky. V súčasnosti je pole pravdep. už zastavané. Mohlo však ísť aj o objekt, kt. bol vo vzdialenej časti chotára, príp. o veľký objekt, resp. o pole s úrodnou pôdou.
Va